تفاوت گیربکس CVT و AMT آموزش

تفاوت گیربکس CVT و AMT

انواع سیستم های انتقال قدرت گیربکس‌های به کار رفته در خودروها را می‌توان از جنبه‌های مختلف تقسیم‌ بندی کرد اما یکی از ر...