تعمیر و تنظیم گیربکس CVT آموزش

تعمیر و تنظیم گیربکس CVT

تعمیر و تنظیم گیربکس CVT به طور کلی تمام گیربکس‌های CVT از دو پولی و یک تسمه تشکیل شده‌اند، یکی از این پولی‌ها متحرک بو...